4 sierpnia 2021

Jakie dopłaty otrzymują co roku polscy rolnicy?

Odkąd Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, nasi rolnicy mają z tego tytułu wiele przywilejów. Mogą bowiem występować o przyznanie płatności do gruntów oraz zwierząt gospodarskich, czy dopłat do zakupu materiału siewnego. Do ich dyspozycji są także programy inwestycyjne, które umożliwiają modernizację gospodarstwa rolnego, czy też zakup nowego.

Z których płatności polscy rolnicy korzystają najczęściej?

Największa pomoc, z której korzysta ogromna liczba polskich rolników to oczywiście płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Wśród nich można wymienić jednolitą płatność obszarową, płatność dystrybucyjną, za zazielenianie, do zwierząt, płatności produkcyjne oraz te w ramach PROW. Nową płatnością, z której będzie można korzystać w najbliższych latach jest płatność dobrostanowa, która pozwala na realną poprawę jakości życia zwierząt gospodarskich. Od kilku lat co roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jako jedyna akredytowana przez Komisję Europejską jednostka w Polsce przyznaje również płatności klęskowe dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały na skutek powodzi, huraganu, czy przymrozków.

Jak otrzymać dopłatę dla rolnika?

Aby otrzymać określoną płatność, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Rolnik musi też znać przepisy dotyczące działania, ponieważ otrzymywanie środków jest jednoznaczne z koniecznością dochowania różnych warunków, na przykład zachowania norm dobrej kultury rolnej. W przypadku złamania przepisów płatności mogą zostać pomniejszone lub odmówione. Zdarzają się również sankcje na przyszłe lata.

Zobacz też:

Czy warto zainwestować w ekrany spawalnicze?

Profesjonalnie realizowane spawanie to oczywiście konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów. Muszą mieć odpowiednią wiedzę, a także umiejętności. Niestety czasami zapominamy o tym, aby zainwestować w odpowiedni sprzęt, a to przecież nie tylko urządzenia, ale również profesjonalne ekrany spawalnicze. Jest to właściwie obowiązek każdego inwestora albo osoby, która wykonuje takie prace na zlecenie. Trzeba po prostu zadbać o zdrowie osoby, która będzie wykonywać taką skomplikowaną pracę. […]

Dodaj komentarz